Unitat 6: Tipus de mercat

 

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DELS MERCATS

 

- Grau de concentració: nombre d’oferents i demandants.

 

- Influència sobre el preu: capacitat que té cada oferents per influir sobre el preu del mercat.

 

- Grau d’homogeneïtat del producte: si les característiques del producte d’un oferent són iguals a les dels altres.

 

- Intensitat de la competència: si els oferents apliquen estratègies empresarials agressives per competir amb la resta d’oferents.

 

- Grau de transparència: si els oferents i demandants coneixen tota la informació del mercat.

 

- Llibertat d’entrada i sortida del mercat: si existeixen barreres per entrar o sortir a formar part del mercat.