- El mercat de monopoli

 

Exemple: instal·lacions d’aigua, d’energia...

 

- Grau de concentració:  grau de concentració alt perquè només hi ha un únic oferent.

- Influència sobre el preu: total capacitat d’influir sobre el preu del mercat, l’empresa decideix el preu.

- Grau d’homogeneïtat del producte: en aquest tipus de mercat no és important, és un únic producte, per tant és homogeni.

 - Intensitat de la competència: no hi ha cap mena de competència.

 - Grau de transparència:  no hi ha transparència, els oferents i els demandants no coneixen la informació del mercat.

- Llibertat d’entrada i sortida del mercat: hi ha moltes barreres per entrar o sortir a formar part del mercat.

 

Barreres:

- Avantatge en costos.

- Drets legals com ara les patents o les concessions administratives. Una patent es un dret legal pel qual pots aconseguir que ningú pugui copiar el teu producte. I una concessió administrativa és un dret legal en que l’Estat deixa infraestructures a altres empreses per un determinat temps.

- Naturalesa del servei (monopoli natural).

- Accés en exclusiva a un recurs.

 

Funcionament:

 

1. L’empresa decideix el preu i la quantitat.

 

2. Decideix allò que li aporta el màxim benefici.

 

3. L’empresa tendeix a posar els preus alts, per tant, la quantitat baixa.

 

4. El consumidor i altres empreses que volen entrar al mercat seran perjudicats.

 

5.Finalment l’Estat intenta regular els monopolis a partir de la Comissió Nacional de la Competència.