BLOC 1: Introducció a l'economia

 
Aquest és el primer bloc que treballarem aquest curs. Com podem veure serà un tema per introduir-nos en el món de l'economia, no per saber-ne tot detall. 
 
Molt sovint ens preguntem el perquè estudiem economia. Penseu que en l'actual societat, un dels principals actius és el coneixement, i en aquest cas ens servirà per accedir al món laboral.