Autoavaluació i propostes de millora

 

PROPOSTES DE MILLORA

 

1. Fer l'eportfolio amb temps per no anar sempre a les últimes.

 

2. Fer les presentacions oral amb més seguretat.