BLOC 2: Microeconomia

 

Aquest és el segon bloc que treballarem aquest curs.

Quan parlem de microeconomia ens referim a la branca de l'economia que estudia els agents econòmics; les famílies, els sector públic i les empreses, i com prenen decisions per assignar els recursos limitats.