Propostes de millora

 

1. Escoltar més les presentacions oral dels companys, així a l'hora d'estudiar m'estalviaré feina.

 

2. Intentar fer les presentacions oral amb més seguretat.