- El mercat d'oligopoli

 

Exemple: telefonia, companyies aèries, assegurances...

 

- Grau de concentració: hi ha concentració en el mercat perquè hi ha poques empreses oferents.

- Influència sobre el preu: tenen poder d’influir sobre el preu del mercat.

- Grau d’homogeneïtat del producte: el producte és homogeni, pràcticament substitutius.

 - Intensitat de la competència: molta intensitat de competència.

 - Grau de transparència:  no hi ha transparència d’informació.

- Llibertat d’entrada i sortida del mercat: hi ha barreres d’entrada i sortida degut a fortes inversions de capital.

 

Funcionament:

 

Hi ha molta incertesa i molta interdependència entre les empreses, i a partir d’aquí decideixen actuar amb col·lusió o sense col·lusió.

 

1. Funcionament sense col·lusió (competint, sense acords entre empreses)

 

-          Anticipació: sempre intentant aplicar estratègies comercials millors que la competència per avançar-se.

-          Guerra de preus: tendència a disminuir el preu per millorar l’oferta de la competència.

-          Lideratge de preus: les empreses imiten les estratègies de l’empresa líder.

 

2. Funcionament amb col·lusió (pactant acords entre empreses per aconseguir un monopoli amagat, cosa que la llei ho prohibeix).

 

-          Aquest acords podien ser amb el preu, la quantitat de producció o d’oferta o la zona geogràfica, és a dir, repartir-se el mercat).

-          Quan es funciona amb col·lusió té lloc un càrtel, empreses que arriben a un acord per disminuir o eliminar la competència del mercat conservant la seva independència.