Activitats

 

 

La balança de pagaments és un document que registra les transaccions econòmiques dutes a terme entre els residents d’un país i els de la resta del món durant un període de temps determinat, normalment un any.

 

El saldo global de la balança de pagaments espanyola del 2012 és de superàvit per un valor 27.394’9 milions d’euros, fet que ens indica un augment de les reserves del banc d’Espanya.

 

A la balança de compte corrent el saldo és de superàvit per valor de 4.874’6 milions d’euros, ja que totes ,excepte una de les operacions, donen un saldo positiu, mentre que l’any 2011 la situació era de dèficit.

 

També podem observar que la balança de capital es troba en situació de superàvit per valor de 764’4 milions d’euros degut a les transferències de capital.

 

I finalment cal destacar que la balança financera es troba en situació de dèficit, mentre que a l’any 2011 es trobava en situació de superàvit.