Activitats

 

La Borsa de Barcelona

 

La borsa és la part més important del mercat de valors que s’encarrega de la compra-venda d’accions i altres productes sota la llei de l’oferta i la demanda.

Una de les opcions per a les empreses que necessiten més capital per arribar a aconseguir els seus objectius és invertir en Borsa. Un cop han invertit, aquests productes formen part de la compra-venda de la Borsa. I per altra banda, qui vol obtenir rendibilitat de la seva renda restant pot decidir la compra en borsa dels productes que ofereixen les empreses.

L’òrgan que regula i supervisa l’activitat d’aquesta és la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que depèn del ministeri d’economia. L'objectiu de la CNMV és vetllar per la transparència dels mercats de valors espanyols, preocupar-se de la correcta formació de preus i protegir els inversors.

 

Tota borsa té un índex general borsari que fa referència als valors més característics de cadascuna. En el nostre cas, l’IBEX 35 representa les 35 empreses més importants i amb un elevat grau de liquiditat de la borsa de l’Estat espanyol.

 

El mercat de la borsa és un mercat continu. Aquest mercat continu és un sistema informàtic entre les quatre borses espanyoles que permet la negociació d’accions de manera continua mitjançant terminals d’ordinador en temps real.

Per altra banda, també hi ha el Mercat Alternatiu Borsàtil (MAB) que és un mercat organitzat i autoritzat pel Govern espanyol i supervisat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que ofereix un sistema de contractació, liquidació, compensació i registre d'operacions que s'efectuen sobre accions i altres valors.

 

Una característica de la borsa és que un particular mai pot invertir sense intermediaris, necessita intermediaris com ara un broker o un dealer, depenent de les característiques de negociació.

Un broker és l’individu que actua com a intermediari entre un comprador i un venedor i que normalment cobra una comissió. Aquest també s'encarrega d'assessorar i aconsellar sobre temes relacionats amb el negoci.

En executar ordres de negociació en nom d'un client, la institució es diu que està actuant com a broker. En canvi, en executar les operacions per compte propi, la institució es diu que està actuant com un dealer.