- El mercat de competència perfecta

 

Exemple: productes agrícoles

 

- Grau de concentració: grau de concentració baix perquè hi ha molts oferents petits i molts demandants.

- Influència sobre el preu: poca capacitat d’influir sobre el preu del mercat.

- Grau d’homogeneïtat del producte: no hi ha diferenciació entre els productes, són productes homogenis (és difícil la diferenciació).

- Intensitat de la competència: la competència és molt forta, ja que hi ha molts oferents que utilitzen estratègies poc agressives.

- Grau de transparència: la transparència és total, ja que els oferents i els demandants coneixen tota la informació del mercat.

- Llibertat d’entrada i sortida del mercat: no hi ha cap barrera d’entrada ni de sortida.

 

Funcionament:

 

1. Els oferents són preu acceptants, és a dir, el productor no pot decidir el preu sinó que ha d’acceptar el que fixa el mercat. Ell només decideix la quantitat que produirà.

 

2. A llarg termini no s’obtenen grans beneficis degut al cicle infernal dels productes agrícoles (creixement, saturació, estancament, estabilització).

 

3. Per intentar trencar aquest cicle infernal intenten diferenciar-se a partir de la denominació d’origen, la marca; agrupar-se…