- El mercat de competència monopolística

 

Exemple: mercat dels detergents

 

- Grau de concentració: grau de concentració baix perquè hi ha moltes empreses oferents, però no tantes com en el mercat de competència perfecta.

- Influència sobre el preu: tenen una certa influència en el preu del mercat.

- Grau d’homogeneïtat del producte: el producte és homogeni, però sempre intenten diferenciar-lo.

- Intensitat de la competència: molta intensitat de la competència, mitjançant la publicitat i altres estratègies comercials.

- Grau de transparència:  no hi ha transparència d’informació.

- Llibertat d’entrada i sortida del mercat: la diferenciació i fidelització del client suposa una barrera d’entrada.

 

Funcionament:

 

1. És un mercat amb molta competència que per mantenir beneficis alts actuen intentant diferenciar el producte i intentant aconseguir la fidelització dels clients, mitjançant la publicitat i altres estratègies comercials.